CENTRUM TECHNICZNEGO
BEZPIECZEŃSTWA NIERUCHOMOŚCI
Zadzwoń +48 22 698 00 11

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

W ramach swej oferty RESUME realizuje szereg specjalistycznych usług dodatkowych. W zależności od potrzeb zleceniodawcy podejmujemy się zarówno kompleksowych, jaki i jednorazowych działań oraz konsultacji związanych z budową oraz eksploatacją obiektów budowlanych.

Inwentaryzacja obiektu budowlanego

Inwentaryzacja budowlana polega na odtworzeniu, bądź opracowaniu precyzyjnej dokumentacji technicznej, przedstawiającej stan istniejący budynku. w zależności od zapotrzebowania i wymagań może dotyczyć różnego typu obiektów lub ich określonych części. Wykonaną inwentaryzację przekazuje się w formie papierowej lub elektronicznej.

Ekspertyza budowlana

Okoliczności decydujące o przeprowadzeniu ekspertyzy budowlanej to sytuacje, gdy powstają wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu, urządzeń, materiałów, bądź ewentualnego zagrożenia. Podczas przygotowywania ekspertyzy, oprócz wglądu doświadczonego eksperta, dokonywane są obiektywne badania.

Audyt energetyczny i termowizja

Audyt energetyczny budynków to – ujmując skrótowo – dokumentacja określająca stopień zużycia energii przez budynek. Świadectwa tego rodzaju, zgodnie z przepisami, muszą posiadać wszystkie budynki oddane do użytkowania oraz wprowadzone do obrotu po 1 stycznia 2009 r.

Nadzór budowlany

  • Inwestor zastępczy
  • Inspektor nadzoru

Usługi specjalistyczne

  • Inwentaryzacja obiektu budowlanego
  • Ekspertyza budowlana
  • Audyt energetyczny i Termowizja

Przeglądy budowlane

  • Półroczne
  • Roczne
  • Pięcioletnie