CENTRUM TECHNICZNEGO
BEZPIECZEŃSTWA NIERUCHOMOŚCI
Zadzwoń +48 22 698 00 11

Przeglądy budowlane

RESUME oferuje właścicielom, zarządcom oraz administratorom budynków dokonywanie okresowych obowiązkowych przeglądów budowlanych. Dysponujemy zespołem ekspertów, którzy przeprowadzają przeglądy pod kątem wszelkich określonych prawnie aspektów eksploatacji budynków. Oprócz wszechstronnego doświadczenia, podczas przeglądów korzystamy z atestowanego sprzętu pomiarowo-badawczego.

Przeglądy roczne

Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego obligują właścicieli, administratorów lub zarządców obiektów do cyklicznych, corocznych przeglądów. Ich celem jest weryfikacja użytkowania obiektu budowlanego pod względem zgodności z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania budynku w należytym stanie technicznym. Kontroli corocznej podlega szczególnie instalacja gazowa oraz przewody kominowe.

Przeglądy półroczne

W odniesieniu do budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 istnieje obowiązek przeglądów okresowych co pół roku wraz ze zgłoszeniem przeprowadzonej kontroli
do PINB-u
.

Przeglądy pięcioletnie

Budynki kontrolowane co pół roku lub co rok podlegają także przeglądom pięcioletnim. Okresowe przeglądy pięcioletnie charakteryzują się kompleksowością i bardzo dokładną kontrolą budowlaną i instalacyjną budynku. Przegląd pięcioletni obejmuje dodatkowo estetykę obiektu z otoczeniem oraz szczegółowe pomiary instalacji elektrycznej i piorunowej.
Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu obiektów budowlanych Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. i Dziennika Ustaw
z dnia 10 maja 2007 r. nr 99 poz. 665. Właściciel, administrator lub zarządca obiektu zobowiązani są do przeprowadzania cyklicznych kontroli budowlanych.

Zakres przeglądów

Dokładny zakres przeglądów półrocznych, rocznych i pięcioletnich prezentujemy w poniższej tabeli...

Protokół

Protokół z wykonanego przeglądu technicznego stanowi, zgodnie z zakresem kontroli, kompendium wiedzy...

Książka obiektu budowlanego

To bardzo ważny dokument, który można określić, jako „życiorys obiektu”. Jest przypisana do konkretnego obiektu...

Nadzór budowlany

  • Inwestor zastępczy
  • Inspektor nadzoru

Usługi specjalistyczne

  • Inwentaryzacja obiektu budowlanego
  • Ekspertyza budowlana
  • Audyt energetyczny i Termowizja

Przeglądy budowlane

  • Półroczne
  • Roczne
  • Pięcioletnie