CENTRUM TECHNICZNEGO
BEZPIECZEŃSTWA NIERUCHOMOŚCI
Zadzwoń +48 22 698 00 11

Książka obiektu budowlanego

To bardzo ważny dokument, który można określić, jako „życiorys obiektu”. Jest przypisana do konkretnego obiektu, dlatego powinien ją posiadać jego właściciel, zarządca lub administrator.

Książka zawiera dane ogólne, dotyczące obiektu, z wykazem dokumentacji technicznej przekazanej właścicielowi, zarządcy lub administratorowi w chwili jej zakładania oraz dokumenty ważnych zdarzeń zaistniałych w trakcie użytkowania obiektu.

Istnieje obowiązek wpisywania do książki wyników kontroli stanu technicznego oraz odnotowywania przeprowadzonych remontów bądź przebudowy obiektu.
Zasady prowadzenia książki reguluje Rozporządzanie Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z dnia 31 lipca 2003 r. nr 120 poz. 1134)

Nadzór budowlany

  • Inwestor zastępczy
  • Inspektor nadzoru

Usługi specjalistyczne

  • Inwentaryzacja obiektu budowlanego
  • Ekspertyza budowlana
  • Audyt energetyczny i Termowizja

Przeglądy budowlane

  • Półroczne
  • Roczne
  • Pięcioletnie