CENTRUM TECHNICZNEGO
BEZPIECZEŃSTWA NIERUCHOMOŚCI
Zadzwoń +48 22 698 00 11

EKSPERTYZY BUDOWLANE

Okoliczności decydujące o przeprowadzeniu ekspertyzy budowlanej to sytuacje, gdy powstają wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu, urządzeń, materiałów, bądź ewentualnego zagrożenia.
Podczas przygotowywania ekspertyzy, oprócz wglądu doświadczonego eksperta, dokonywane są obiektywne badania, w tym: ocena jakości materiałów, pomiary oraz konieczne obliczenia. Dzięki prawidłowo wykonanej ekspertyzie technicznej można dokładnie określić stan budynku oraz znajdujące się w nim instalacje i oszacować ich przydatność do dalszego użytkowania lub planowanej przebudowy.

Prawidłowo przeprowadzona ekspertyza może przyczynić się do wyeliminowania problemów eksploatacyjnych obiektu, oszacowania budżetu niezbędnego do przeprowadzenia napraw, dokonania korekt projektowych.

Nadzór budowlany

  • Inwestor zastępczy
  • Inspektor nadzoru

Usługi specjalistyczne

  • Inwentaryzacja obiektu budowlanego
  • Ekspertyza budowlana
  • Audyt energetyczny i Termowizja

Przeglądy budowlane

  • Półroczne
  • Roczne
  • Pięcioletnie