CENTRUM TECHNICZNEGO
BEZPIECZEŃSTWA NIERUCHOMOŚCI
Zadzwoń +48 22 698 00 11

Audyt energetyczny budynków i termowizja

Audyt energetyczny budynków to – ujmując skrótowo – dokumentacja określająca stopień zużycia energii przez budynek. Świadectwa tego rodzaju, zgodnie z przepisami, muszą posiadać wszystkie budynki oddane do użytkowania oraz wprowadzone do obrotu po 1 stycznia 2009 r.
Termowizja to element audytu energetycznego budynku. Jest to badanie specjalną kamerą termowizyjną działającą na podczerwień, które precyzyjnie wychwytuje obszary utraty ciepła w budynku/pomieszczeniu, np.: nieszczelność stolarki budowlanej czy niewystarczające izolacje ścian oraz stropu. Tego typu dane umożliwiają zaplanowanie odpowiednich termomodernizacji, które będę skutkować niższymi kosztami eksploatacji budynku.

Informacje uzyskane podczas audytu energetycznego i termowizji – ujęte w certyfikacie charakterystyki energetycznej budynku – mogą mieć znaczący wpływ na wycenę nieruchomości w przypadku zarówno jej sprzedaży, jaki i zakupu.

Nadzór budowlany

  • Inwestor zastępczy
  • Inspektor nadzoru

Usługi specjalistyczne

  • Inwentaryzacja obiektu budowlanego
  • Ekspertyza budowlana
  • Audyt energetyczny i Termowizja

Przeglądy budowlane

  • Półroczne
  • Roczne
  • Pięcioletnie