CENTRUM TECHNICZNEGO
BEZPIECZEŃSTWA NIERUCHOMOŚCI
Zadzwoń +48 22 698 00 11

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Inwentaryzacja budowlana polega na odtworzeniu, bądź opracowaniu precyzyjnej dokumentacji technicznej, przedstawiającej stan istniejący budynku. W zależności od zapotrzebowania i wymagań może dotyczyć różnego typu obiektów lub ich określonych części. Wykonaną inwentaryzację przekazuje się w formie papierowej lub elektronicznej.
Zwykle inwentaryzację przeprowadza się ze względu na:
 • konieczność odtworzenia brakującej dokumentacji technicznej i archiwalnej;
 • odtworzenie stanu istniejącego – na potrzeby przeprowadzenia modernizacji obiektu (przy braku dokumentacji);
 • przebudowę, nadbudowę, rozbudowę lub odbudowę istniejącego obiektu budowlanego;
 • wyodrębnienie samodzielności lokalu;
 • zmianę sposobu użytkowania istniejącego obiektu/lokalu.
Zakres i forma inwentaryzacji budowlanej jest każdorazowo ustalana indywidualnie z zamawiającym i zależy przede wszystkim od celu, w jakim jest wykonywana.

Nadzór budowlany

 • Inwestor zastępczy
 • Inspektor nadzoru

Usługi specjalistyczne

 • Inwentaryzacja obiektu budowlanego
 • Ekspertyza budowlana
 • Audyt energetyczny i Termowizja

Przeglądy budowlane

 • Półroczne
 • Roczne
 • Pięcioletnie